Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Email

ximangtaydo@xmtd.vn

Liên hệ

(+84.292) 3862077

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Sân bay Cần Thơ

Khách sạn Ninh Kiều Riverside

Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ

Khách sạn Mường Thanh Cà Mau

Vincom Xuân Khánh - Cần Thơ