Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Email

ximangtaydo@xmtd.vn

Liên hệ

(+84.292) 3862077

Sản phẩm

Giới thiệu

Tiền thân của Công ty cổ phần xi măng Tây Đô là Công Ty Liên Doanh Xi Măng Hà Tiên 2 – Cần Thơ được thành lập vào ngày 15/12/1995.Thực hiện chủ trương của UBND TP Cần Thơ, ngày 21/07/2004 Công ty tiến hành cổ phần hoá và đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 2 – Cần Thơ. Ngày 10/10/2008, nhân dịp kỷ niệm 10 năm – Khánh thành Nhà máy- Công ty đã chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần xi măng Tây Đô.

HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN

VẬN CHUYỂN BẰNG SÀ LAN

VẬN CHUYỂN BẰNG XE CONTAINER

VẬN CHUYỂN BẰNG XE TẢI

VẬN CHUYỂN BẰNG XE BỒN

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty Cổ phần
Vận tải Xi măng Tây Đô

Công ty Cổ phần
TT Xi măng Tây Đô