Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Email

ximangtaydo@xmtd.vn

Liên hệ

(+84.292) 3862077

Tiêu chuẩn ISO 9001

Cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm và dịch vụ với chứng nhận ISO 9001

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, các doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp chú trọng đến chất lượng trong hoạt động kinh doanh của mình từ phương thức thực hiện đến việc chuẩn hoá dịch vụ khách hàng và đảm bảo chất lượng các sản phẩm mà họ cung cấp.
 
Đến nay, đã có hơn 1 triệu tổ chức, doanh nghiệp tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nhận được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001. ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành như một khung nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp quản lý các quá trình trong hoạt động của mình.
 
 Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên 8 nguyên tắc quản lý chất lượng tiên tiến:
  • Đặt trọng tâm vào khách hàng

  • Thực thi nguyên tắc lãnh đạo

  • Huy động mọi thành viên

  • Tiếp cận theo quá trình

  • Tiếp cận theo hệ thống

  • Không ngừng cải tiến

  • Quyết định dựa trên dữ kiện

  • Quan hệ cùng có lợi với các bên cung ứng