Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Email

ximangtaydo@xmtd.vn

Liên hệ

(+84.292) 3862077

XI MĂNG HÀ TIÊN 2 - CẦN THƠ PCB50

  1. Mô tả: Là loại xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB), được nghiền mịn từ hỗn hợp clinker, thạch cao và các loại phụ gia cải thiện tính chất xi măng như: đá vôi, xỉ lò cao…

  2. Ứng dụng: Xi măng HT2-CT – PCB50 có cường độ sớm và cường độ trễ rất cao, được sử dụng để sản xuất bê tông chất lượng cao, cho các trạm bê tông thương phẩm, các đơn vị sản xuất bê tông dự ứng lực, cọc bê tông ly tâm… dùng rộng rãi cho các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, cầu đường.

  3. Đặc trưng kỹ thuật: Xi măng HT2-CT PCB50 phù hợp theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2023/BXD.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TTCHỈ TIÊU KỸ THUẬTĐƠN VỊPHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆMYÊU CẦU TIÊU CHUẨNKẾT QUẢ TRUNG BÌNH
1Độ mịn:
- Lượng sót sàng 0,045 mm
- Bề mặt riêng (tỉ diện)
%
cm²/g
TCVN
13605:2023
≤ 10
≥ 2800
4,0 ÷ 6,0
3700 ÷ 4000
2Thời gian đông kết
- Bắt đầu
- Kết thúc
phút
phút
TCVN
6017:2015
≥ 45
≤ 420
100 ÷ 150
160 ÷ 240
3Cường độ nén
- 3 ngày ± 45 phút.
- 28 ngày ± 8 giờ.
Mpa
Mpa
TCVN
6016:2011
≥ 22
≥ 50
32 ÷ 35
54 ÷ 57
4Độ ổn định thể tích Le chateliermmTCVN
6017:2015
≤ 100,5 ÷ 1,0
5Hàm lượng SO₃%TCVN
141:2023
≤ 3,52,0 ÷ 3,0